TRÄNINGSKORT, TIDER OCH BESTÄMMELSER

Sidan uppdaterad 2020-02-15.

Sätrahall är för närvarande öppen för aktiva födda 2002 och senare samt för elitaktiva, läs mer i följande nyhet.

Vi tillämpar nu åter ordinarie öppettider, eventuella avvikelser framgår i vårt veckoschema.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallen håller öppet enligt nedan fram till den 23 april 2021.

Kortkategorierna 1-3 avser föreningarnas ungdomar fr o m 15 år (2006), juniorer, seniorer och veteraner fr o m 35 år (1986) som bedriver en tävlingsinriktad friidrott på högre nivå (träningskort tilldelas i samråd mellan den aktive, förening och 08fri.).

Kortkategori 4 avser veteraner fr o m 35 år (1986) som utövar en bredd- och/eller motionsinriktad friidrott.

Träningstiderna för 13-15 åringar (2006-08) är främst avsedda för ungdomar som ingår i tävlingsinriktade verksamheter.

Angivna barntider lördag och söndag är exklusiva för barn upp t o m 12 år (2009). På fredagar ges barngrupper möjlighet att träna kl. 15.30 - 18.00, men då har även övriga aktiva tillgång till hallen.

Ansvarig föreningstränare/-ledare skall närvara vid all barn-/13-15-årsverksamhet.

Måndagar och onsdagar kl 9-15 kan träningstid utgå helt/delvis p g a skolbokningar.

Lördagar och söndagar under tävlingssäsongen kan schemalagda träningstider ändras/ställas in helt/delvis p g a tävling.

Även andra bokningar som påverkar tillgängligheten i hallen kan tillkomma.

Aktuella veckoscheman anslås i hallen och på www.08fri.se i menyn under SÄTRAHALL.

Beställning av träningskort
Kortbeställningar ska ske föreningsvis i följande mall och skickas in senast den 25 september 2020 till 08fris verksamhetschef Lena Björk.

För att begränsa antalet aktiva i hallen med anledning av Covid-19 kommer ett schema att arbetas fram utifrån inkomna beställningar. Vid behov kan det innebära att träningsgrupper måste anpassa sina träningstider. Schemat kommer att vara fastställt och börja gälla måndagen den 26 oktober. Fram till dess har de som beställt träningskort fritt tillträde till hallen under angivna öppettider. Vid behov kommer dock insläppet att stängas. Frågor besvaras av verksamhetschef Lena Björk via e-post eller telefon 08-615 68 35.

Beställningar efter den 25 september administreras periodvis och debiteras med en administrationsavgift på 50 kr/beställning – och tilldelning av kort sker i mån av plats.

Utställda träningskort hämtas företrädesvis föreningsvis hos personalen i Sätrahall för vidare distribution till föreningens aktiva. Träningskort ska alltid uppvisas för personalen vid ankomst till hallen. Önskas annan distribution av träningskorten - kontakta Lena Björk

Välkommen till vår fina hall!

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: