TRÄNINGSKORT, TIDER OCH BESTÄMMELSER

8 oktober 2018 - 26 april 2019

Kortkategorierna 1-3 avser föreningarnas ungdomar fr o m 15 år (2004), juniorer 18-19 år, 20-22 år seniorer samt veteraner fr o m 35 år (1984) som bedriver en tävlingsinriktad friidrott på högre nivå (träningskort tilldelas i samråd mellan den aktive, förening och 08fri.).

Kortkategori 4 avser veteraner fr o m 35 år (1984) som utövar en bredd- och/eller motionsinriktad friidrott.

Träningstiderna för 13-15 åringar (2004-06) är främst avsedda för ungdomar som ingår i tävlingsinriktade verksamheter.

Angivna barntider är exklusiva för barn upp t o m 12 år (2007).

Ansvarig föreningstränare/-ledare skall närvara vid all barn-/13-15-årsverksamhet.

Måndagar och onsdagar kl 9-15 kan träningstid utgå helt/delvis p g a skolbokningar.

Lördagar och söndagar under tävlingssäsongen kan schemalagda träningstider ändras/ställas in helt/delvis p g a tävling.

Söndagar kl 14-16 under träningssäsongen upplåts del av arenan till parasportverksamhet (racerunning).

Utöver ovan schemalagda tider berättigar kort 1 till träning i maj, juni, augusti och september enligt separat schema (vecka 25-32 stängt).

*) Arenan är exklusivt upplåten för Team Stockholm Marathon Running (TSM) sju torsdagar kl 20.30 - 22.00 under perioden januari - mars 2019 (24/1, 31/1, 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3). Ungdomstider vid dessa tillfällen förskjuts enligt tillträde på ”balkongen” från klockan 18.45 och i friidrottshallen klockan 19.15 - 20.30 samt åter tillträde på ”balkongen” klockan 20.30 - 20.45. Tider för veteraner och allmänhet utgår vid dessa tillfällen.

All träningstid utgår vid evenemang.

Veckoscheman anslås i hallen och på www.08fri.se i menyn under SÄTRAHALL.

Beställning
Kortbeställningar ska ske föreningsvis och skickas senast den 5 oktober 2018 till 08fri./Stockholms Friidrottsförbund på e-post info@08fri.se.
Ange i ordning föreningens namn, kontaktperson, e-post och telefon - därefter kortkategori för- och efternamn på den aktive, födelseår samt namn på ansvarig tränare.
Frågor besvaras via e-post alternativt på telefon 08-615 68 31.

Beställningar efter den 5 oktober administreras periodvis och debiteras med en administrationsavgift på 50 kr/beställning – och tilldelning av kort sker i mån av plats.

Utställda träningskort hämtas företrädesvis föreningsvis hos personalen i Sätrahall. Önskas annan distribution ska detta anges i beställningen.

VISA ALLTID TRÄNINGSKORT FÖR PERSONALEN VID ANKOMST TILL ARENAN.

Välkommen!

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: