STYRELSE OCH VALBEREDNING

08fri.s styrelse 2017/18

Bakre raden från vänster Johan Storåkers (ordf.), John-Eric Ericsson, Björn Sveen (adj. kanslichef), Anna Berkius Kolte, Sofia Jäger Stenberg.
Främre raden från vänster Dennis Acson, Åsa Jönsson och Roger Karlsson.

Ordförande

Johan Storåkers
(a) 08-706 65 31
(b) 08-28 78 58
0709-40 78 75
johan.storakers@sundbyberg.se

Vice ordförande

Roger Karlsson

Ledamöter

Dennis Acson
0739-62 50 93
acson.dennis@gmail.com
Anna Berkius Kolte
0733-16 21 55
anna@scanena.se
John-Eric Ericsson
Sofia Jäger Stenberg
Åsa Jönsson

Adjungerad

Björn Sveen
(a) 08-615 68 31
bjorn.sveen@08fri.se

Valberedning

Helene Bourdin (ordförande)
0708-23 68 04
helene@vattenkylning.se
Tommie Nordh
0702-33 13 81
tommienordh@hotmail.com
Rasmus Olofsson
0709-89 51 51
o.rasmus@hotmail.com
STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: