STYRELSE OCH VALBEREDNING

Ordförande

Marianne Mæhle Schmidt
070 – 650 06 49

Vice ordförande

Niklas Dussinus Wahlby

Ledamöter

Åsa Cumlin
076 - 131 14 38

Hannes Gidlöf
076 - 841 46 89

Mats Röhr
070 – 993 01 00

Bo Wikmark
070 - 594 45 24

Sara Wilkinson
0708 - 44 64 67

Adjungerad

Lena Björk
Verksamhetschef
08 - 615 68 35

Valberedning

Helene Bourdin
Ordförande
0708-23 68 04

Lars Hagström
0709 – 60 66 22

Rasmus Olofsson
0709-89 51 51

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: