SOMMARLÄGER

Varje år genomför 08fri. ett sommarläger för ungdomar i åldern 13 - 14 år.

Genom lägret får ungdomarna möjlighet att mötas över föreningsgränserna. Vårt fokus under lägret är glädje och att bidra med inspiration till fortsatt träning och tävling.

Lägret 2020, som skulle ha genomförts den 15 - 17 juni, är inställt. Utifrån de rekommendationer som finns för att bidra till minskad smittspridning av Coronaviruset bedömer styrelsen i 08fri. att det inte är möjligt att genomföra lägret på ett säkert sätt.

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: