SÖKA TÄVLINGSSANKTION

Särskild hantering av sanktionsansökan för tävlingar som genomförs utomhussäsongen 2020

Stockholms Friidrottsförbund (08fri.) sanktionerar nu tävlingar enligt de uppdaterade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten (FHM) och Svenska Friidrottsförbundet (SFIF). Innan ni gör en sanktionsansökan måste ni ta del av SFIF:s ramar för tävlingsverksamhet samt 08fri.s checklista. Upplever ni att ni kan genomföra tävlingen enligt dessa riktlinjer gör ni en ansökan på den tillfälliga sanktionsblanketten. Den sänds in till info@08fri.se och 7750eriksson@gmail.com senast åtta dagar innan tävlingen. Önskas central sanktion ska blanketten även sändas till sanktion@friidrott.se . OBS! FRIDA-systemet ska således inte användas för utomhussäsongens tävlingar

-------------------------------------------------------------------------------

För inomhussäsongen 2020/21 gäller fortsatt ordinarie hantering enligt nedan.

Ansökan om tävlingssanktion skall alltid ske via IdrottOnline > FRIDA.
Klicka gärna på manual och instruktionsfilm för utförligare instruktioner.

08fri. administrerar/samordnar alla sanktionsansökningar inom 08-friidrotten. Beslut om sanktion för klubb- och distriktstävlingar sker i 08fri. och för nationella och internationella tävlingar i Svenska Friidrottsförbundet.

Ansökningstiden är uppdelad i två ordinarie perioder per år
Maj är ansökningsperiod för inomhussäsongen med sista ansökningsdatum den 30/5 och september för utomhussäsongen med sista ansökningsdatum den 30/9.

  • Sanktion beviljas för ansökt tävlings grenar - dvs inte för tävlingen som sådan. Alla sanktionerade grenar förväntas kungöras i tävlingens inbjudan.

  • Alternativt datum för tävlingen skall alltid anges. Saknas alternativdatum skickas ansökan tillbaks till arrangören för komplettering.
    Detta gäller även när alternativdatumet är detsamma som angivet förstavalsdatum.
Ansökan om tävlingssanktion efter ordinarie ansökningsperioder
  • Utöver registrering i Idrottonline > FRIDA ska ansökan om efter ordinarie ansökningsperioder meddelas i mail till info@08fri.se och 7750eriksson@gmail.com.

  • Inkommen ansökan efter ordinarie ansökningsperioder behandlas löpande och beslutsbesked ges snarast efter erforderlig handläggningstid - dock tidigast efter en vecka

  • Gren i tävling som kolliderar - samma/intilliggande datum - med gren i tävling som erhållit sanktion inom ordinarie ansökningsperiod beviljas i undantagsfall

  • Det åligger arrangör som inkommer med ansökan efter ordinarie ansökningsperiod att i de fall gren kolliderar med gren i tävling som erhållit sanktion inom ordinarie ansökningsperiod att inhämta denne arrangörs samtycke om grenkollision samt att i mail till 08fri. meddela uppgift om person som kontaktats samt dennes mailadress

Sanktionsavgifter
Svenska Friidrottsförbundet fakturerar avgift för central sanktion i efterhand enligt följande:

OBS! För närvarande (från och med 14 mars 2020) har SFIF på grund av rådande situation med Covid-19 valt att halvera avgifterna nedan.

Arenatävlingar/dag inom- och utomhus550kr
Stafetter utanför arena1100kr
Motionslopp1100kr
Motionslopp över 10 000 deltagare11000kr

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: