Utvärderingsmöte 20 april - Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall!


200316 Inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall närmar sig sitt slut, den 24 april är sista öppetdag. Det har varit en säsong med högt tryck i hallen, framförallt under vissa tidpunkter.

08fri. vet att det finns många tankar, idéer och önskemål hos tränare och aktiva kring hur verksamheten i hallen fungerar och hur den kan utvecklas. För att få vägledning i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar önskar vi ta del av era synpunkter.

Innehåll
Under kvällen kommer vi att arbeta processinriktat för att få en bild av vad ni tycker har fungerat bra/mindre bra under säsongen. Vi kommer att titta närmare på hur ni tycker att hallens trivsel- och ordningsregler efterlevs, vilka regler som är viktigast att efterleva och om tillägg behöver göras. Vi kommer i mindre grupper (utifrån grenar/grengrupper) samtala om vad som under kommande inomhussäsong kan bidra till att er träning kan bedrivas med hög kvalité och säkerhet.

Datum
Måndagen den 20 april kl. 18.30 - 20.00, kaffe/te och macka serveras kl. 18.00 - 18.30 (drop in).

Plats
Sätrahall (exakt plats meddelas i kallelsen, när vi vet hur många vi blir).

Målgrupp
Tränare som bedriver verksamhet i hallen. I samtalen är det viktigt att vi även får med de aktivas perspektiv, prata därför med dina aktiva innan mötet om hur de har upplevt inomhussäsongen i Sätrahall och vad de har för idéer. Vill någon aktiv (15 år och äldre) följa med på mötet går det också bra.

Anmälan
Senast torsdagen den 9 april till lena.bjork@08fri.se. Ange följande uppgifter:

 • Namn?
 • Förening?
 • Är du tränare eller aktiv?
 • Om du är tränare, vilka åldrar och grenar ansvarar du för?
 • Om du är aktiv, hur gammal är du och vilka grenar tränar/tävlar du i?
 • Under träffen kommer vi delvis att arbeta utifrån grentillhörighet, vilken gren vill du helst få möjlighet att samtala mer om?
 • Har du något behov av specialkost?

  Kallelse
  Skickas ut via e-post cirka 5 dagar innan träffens genomförande.

  Nästa steg
  Efter mötet kommer 08fri. att utifrån era inspel och vissa övriga aspekter se över hur
  verksamheten inomhussäsongen 2020/21 ska utformas. De förändringar som genomförs kommer vi att informera om i olika kanaler. Notera gärna redan nu att vi bjuder in till ett uppstartsmöte inför inomhussäsongen 2020/21 tisdagen den 29 september kl. 18.30 – 20.00.

  Frågor
  Besvaras av 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, via telefon 08 - 615 68 35 eller e-post lena.bjork@08fri.se.


  Svensk Friidrotts ungdomsråd bjuder in till YALA - Youth Athletics Leader Academy!

  200616 Är du mellan 15-25 år och vill veta mer om ledarskap inom Svensk Friidrott samt växa i ditt personliga ledarskap? Funderar du på att bli ledare eller är du intresserad av att utveckla ditt engagemang? Vill du veta mer om vad det innebär att ha en ledande roll inom någon organisatorisk nivå i friidrotten? Vill du dela erfarenheter och skapa kontakter med andra unga ledare runt om i Sverige? Då är YALA något för dig! Läs mer »

  Så här ansöker ni om tävlingssanktion sommaren 2020

  200612 Stockholms Friidrottsförbund (08fri.) sanktionerar nu tävlingar enligt de uppdaterade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet. Vad som gäller kan ni läsa om på vår sida för sanktionsansökningar.

  Nya tävlingsriktlinjer för ungdomar och vuxna

  200605 På tisdag 9 juni kl. 18.00 - 19.00 genomför SFIF ett webbinarium där Daniel Bergin och Sofia Jäger Stenberg kommer att gå igenom de nya riktlinjerna för tävlingsverksamhet för ungdomar och vuxna som träder i kraft den 14 juni. De kommer också att informera om vilka rutiner som gäller för sanktionsansökningar under sommaren. Läs mer »

  Rensning av stavar i Sätrahall

  200603 Det finns för närvarande väldigt många stavar inne i Sätrahall, där vi upplever att flertalet inte längre används. För att få bättre ordning inför höstsäsongens uppstart kommer vi att rensa bort stavar som inte har någon tydlig ägare. Vi vill därför att alla som har stavar i Sätrahall som ska finnas kvar märker upp dessa med klubb och kontaktperson senast torsdagen den 11 juni. Läs mer »

  En lägesrapport från 08fri.Masters

  200603 Med ekonomiskt stöd från Region Stockholm driver 08fri. sedan 1 januari 2019 det tvååriga projektet 08fri.Masters. Huvudsyftet med projektet är att hjälpa fler äldre att må psykiskt och fysiskt bättre med hjälp av friidrott och träning. Initiativtagarna och ansvariga för projektet, Jenny Åkervall och Mattias Sunneborn, ger oss nu en sammanfattande bild av vad som har hänt i projektet och vad som är på gång. Läs mer »

  SFIF erbjuder fler webbinarier

  200527 Vi har tidigare skrivit om SFIF:s uppskattade webbinarier och nu erbjuds fler tillfällen. Imorgon (28 maj) är det information och frågestund med SFIF:s styrelse och på onsdag (3 juni) får ni höra om nya möjligheter till samarbeten och intäkter till klubben. Läs mer om dessa webbinarier på SFIF:s hemsida.

  Enkät om verksamheten i Sätrahall

  200525 Den 20 april var det planerat att 08fri. skulle ha genomfört ett utvärderingsmöte om inomhussäsongen 2019/20 i Sätrahall. Som så mycket annat fick träffen ställas in på grund av Covid-19. För att ändå få en bild av hur tränare och aktiva tycker att verksamheten i Sätrahall fungerar och hur den kan utvecklas genomför vi nu istället en enkätundersökning. Hoppas att DU tar dig tid att svara och på så sätt bidrar till att vi får den vägledning vi behöver i arbetet med att forma nästa säsongs förutsättningar, så att er träning kan bedrivas med än högre kvalité och säkerhet i en trivsam miljö. Läs mer »

  "Krillan" i fokus även i SvD och KungsholmenDirekt

  200525 I tisdags berättade vi här på hemsidan om det offensiva arbete som pågår för att behålla fullvärdiga förutsättningar för friidrotten i innerstaden när "Krillan" ska renoveras. Frågan har nu också fått uppmärksamhet i såväl SvD som KungsholmenDirekt.

  Offensivt arbete för att rädda ”Krillan” – direktsänt inslag i P4 Stockholm

  200519 Kristinebergs IP, i folkmun kallad ”Krillan”, har länge varit en väldigt viktig plats för friidrotten både lokalt och regionalt. Med anledning av de programhandlingar som tagits fram för Kristinebergs IP är 08fri., Svenska Friidrottsförbundet och flera föreningar väldigt oroade över friidrottens framtid i innerstaden. Läs mer »

  SFIF fortsätter med sina uppskattade webbinarium

  200513 För att hålla föreningarna informerade om vad som gäller i Coronatider samt ge tips och vägledning kring vilken verksamhet som kan bedrivas har SFIF genomfört ett antal webbinarium. Nu erbjuder man ytterligare ett antal tillfällen, varav några fortsatt har koppling till Coronavirusets påverkan på verksamheten. Övriga har fokus på ett antal aktuella utvecklingsområden. Läs mer »


  « Föregående sida | Nästa sida »
 • STARTSIDA  SAMARBETSPARTNERS  ring 08-517 346 13
  eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


  STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: