Genomför "Friidrott 7 - 10 år" på er hemmaplan


210113 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera ett koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare och tränare utbildas. I ett första skede är det utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" som kan genomföras på hemmaplan. Inom kort kommer motsvarande möjlighet även att erbjudas för distriktsdomarutbildningen.

Nedan följer mer information om vad som gäller för att genomföra "Friidrott 7 - 10 år" på hemmaplan. Observera att det inte är möjligt att genomföra detta koncept utifrån de Coronarestriktioner som för närvarande gäller. Vi hoppas att situationen kommer att förändras till det bättre under våren.

Grundförutsättningar
 • Föreningen (eller några föreningar i samverkan) måste ha minst tio deltagare som ska genomföra utbildningen.

 • Utbildningen måste både till omfång och innehåll genomföras enligt gällande kursplan, som omfattar 20 timmar (varav cirka 6 timmar egenstudier).

 • Utbildningen kan i första hand antingen genomföras som helgkurs eller under två separata dagar med cirka tre till fyra veckors mellanrum. Önskas annat upplägg förs dialog med 08fri.s utbildningssamordnare om vilka möjligheter som finns.

 • Vid fler än 18 deltagare krävs två utbildare.

 • Maximalt antal i en utbildning är 30 deltagare.

 • För att kunna genomföra utbildningen måste föreningen ha tillgång till lokal och material i enlighet med 08fri.s krav. En specifikation är under framtagande.


Föreningens ansvar
 • Föreningen tar kontakt med 08fri.s utbildningssamordnare senast sex veckor innan önskat datum för första kurstillfället för att gemensamt göra nödvändig planering.

 • Föreningen ansvarar för bokning av lokal (teorisal + gymnastiksal eller utomhusarena) och förtäring.

 • Föreningen ansvarar för att sända in ansökan om projektstöd till SFIF innan utbildningen startar och för att återrapport sänds in efter utbildningen.

 • Föreningen ansvarar för att sprida den anmälningslänk som tillhandahålls av 08fri. till deltagarna, så att de kan registrera sin anmälan.

 • Föreningen ansvarar för att ha en kontaktperson/värd på plats under utbildningen.

 • Föreningen ansvarar för att stämma av att deltagarna genomfört den digitala utbildningen ”Introduktionsutbildning för tränare”, som ingår som ett moment i kursplanen för ”Friidrott 7 – 10 år”, och förmedlar detta till 08fri. enligt instruktion.

 • Föreningen distribuerar ut kursintyg till sina deltagare


08fri.s ansvar
 • 08fri. ansvarar för tillsättande och arvodering av godkänd utbildare.

 • 08fri. ansvarar för att lägga upp utbildningen i utbildningsmodulen, sända anmälningslänk till föreningen och ange godkända deltagare (vilket krävs för att föreningen ska erhålla projektstöd).

 • 08fri. ansvarar för beställning av kurslitteratur

 • 08fri. ansvarar för utfärdandet av kursintyg


Kostnad
 • För utbildning med upp till 18 deltagare kommer 08fri. att fakturera föreningen 11 000 SEK för utbildare och administration/planering. Därutöver tillkommer kurslitteratur på 185 SEK/person + frakt.

 • Föreningen står därutöver för kostnader för lokal och förtäring.

 • Föreningen får tillbaka 600 SEK/deltagare som godkänns på utbildning under förutsättning att föreningen gjort ansökan till SFIF.

 • Vid fler än 18 deltagare tillkommer ytterligare 8 000 SEK.


Rutiner när deltagare från flera föreningar deltar på utbildningen
 • Varje förening ansvarar för att göra ansökan (och återrapport) om projektstöd till SFIF för sina deltagare.

 • Huvudansvarig förening kommer att få fakturan från 08fri.

 • Huvudansvarig förening fakturerar övriga deltagande föreningar deras del av utbildningskostnaden samt självkostnadspris för lokal och förtäring.

 • För hantering av fakturering och förtäring med mera får arrangerande förening ta ut skälig administrativ avgift av övriga föreningar.


Kontaktuppgifter till 08fri.s utbildningssamordnare
Michael Pettersson
michael.pettersson@08fri.com
070 – 811 29 47Kanslimöte för föreningarnas anställda medarbetare

210302 Under en längre tid har årligen ett par kanslimöten arrangerats av och för föreningarnas anställda medarbetare. Under 2020 tog 08fri. över samordningsansvaret för dessa träffar och bjuder nu in till 2021 års första träff. Läs mer »

Stopp för barn- och ungdomstävlingar

210302 Pandemisituationen är fortsatt allvarlig. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har därför vidtagit ytterligare åtgärder. För idrotten innebär det att tävlingsverksamhet från och med den 1 mars endast tillåts för de idrottare som bedöms som yrkesverksamma. Det undantag som tidigare funnits för de födda 2005 och senare gäller alltså inte längre. Läs mer »

Kungsholmen Friidrott fortsätter att växa och söker nya tränare!

210211 Under de tre år vi har funnits som förening har vi haft förmånen att ha riktigt bra huvudtränare. Våra huvudtränare är arvoderade och bredvid har vi hjälpsamma föräldrahjälptränare. Kansliet sköter den mesta av administrationen kring grupperna. Två av våra huvudtränare lämnar sina uppdrag till utomhussäsongen och vi söker nu 1-2 nya personer. Läs mer »

Genomför distriktsdomarutbildning på hemmaplan

210211 I samband med årsmötet i december informerade vi om att 08fri. under året kommer att lansera koncept för att erbjuda föreningarna möjlighet att genomföra utbildning på hemmaplan. Vi hoppas att det ska bidra till att ännu fler av föreningarnas ledare, tränare och funktionärer utbildas. Vi har tidigare presenterat möjligheten att genomföra utbildningen "Friidrott 7 - 10 år" på hemmaplan och lanserar nu även ett liknande koncept för vår distriktsdomarutbildning. Läs mer »

Nya hallrekord

Foto: Deca Text & Bild

210208 I samband med elittävlingen "Raka Spåret" i Sätrahall den 6 februari slogs tre nya hallrekord. Stort GRATTIS till Fanny Roos, Malmö AI (18.66 i kula), Eleni Larsson, Spårvägens FK (21.25 i vikt) och Ragnar Carlsson, Hässelby SK (22.11 i vikt).

Tisdag 9 februari stängs Sätrahall för aktiva födda 2001 och tidigare

210205 Stockholms Friidrottsförbund valde den 25 januari att öppna hallen för samtliga åldersgrupper baserat på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Stockholms stad har nu gett oss direktiv att följa de riktlinjer som gäller för kommunal verksamhet, vilket innebär att vi måste stänga hallen för de som är födda 2001 och tidigare. Beslutet träder i kraft den 9 februari. Läs mer »

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - "Delaktighet, lärande och glädje"


210202 08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Den 10 mars är det dags för 2021 års första träff. Läs mer »

Nu har Sätrahall öppnat

210127 I måndags kunde vi i enlighet med våra förhoppningar återigen öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Ett schema är nu framtaget och utskickat till berörda föreningar och tränare. Eventuella tillägg/förändringar ska alltid avtalas i förväg med 08fri.s verksamhetschef Lena Björk. Alla som kommer till hallen har ansvar för att träningsverksamheten blir så bra och säker som möjligt. Bäst löser vi det förmodligen genom att visa hänsyn och kommunicera med varandra på plats i hallen. Läs mer »

Sätrahall öppnar på nytt

210120 På måndag hoppas vi återigen kunna öppna upp Sätrahall för fler än elitaktiva. Det kommer att ske såvida ingen annan information/nya restriktioner meddelas oss under veckan. Förändringar i vårt upplägg kan vid behov komma att ske med kort varsel. Läs mer »

08fri. inbjuder till årets första digitala ordförandeträff

210118 08fri. bjuder in de som är ordförande i distriktets friidrottsföreningar till en digital mötesplats onsdagen den 3 februari kl. 18.30 – 20.00. Syftet med detta forum är att informera varandra, dela erfarenheter och ta stöd av varandra. Vi kommer bland annat att beröra nuläget kring Covid-19 samt göra en kort summering från 08fri.s årsmöte och hur arbetet nu går vidare. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: