Frågor till er som bedriver träning i Sätrahall!


201103 Idag presenterade Svenska Friidrottsförbundet uppdaterade rekommendationer med anledning av de skärpta allmänna råd som presenterades under förra veckan. Utgångspunkten är att friidrottsträning, för alla åldrar, i möjligaste mån bör genomföras utomhus. Det finns dock möjlighet till inomhusträning, framförallt för vissa kategorier av aktiva, och 08fri. arbetar nu med att anpassa verksamheten i Sätrahall utifrån dessa rekommendationer.

OBS! I texten nedan ställer vi ett antal frågor till er som är kortansvarig i föreningen och/eller tränare för någon grupp. För att vi ska kunna ta era svar i beaktande måste de vara insända till Lena Björk senast torsdagen den 5 november kl. 12.00. När ni besvarar våra frågor måste ni ta hänsyn till de eventuella riktlinjer er förening fattat beslut om. Har föreningen för att bidra till minskad smittspridning skarpare restriktioner måste ni förhålla er till dessa.

Vi kommer att utgå från det schema som tidigare presenterats, men göra avgränsningar utifrån vad som nu gäller. För att kunna göra detta snabbt och smidigt och därmed kunna ge er tydliga besked i slutet av veckan behöver vi er hjälp med följande:

1. Friidrottare som har friidrotten som huvudsaklig sysselsättning, friidrottare på elitnivå eller friidrottare som ingår i en grupp där merparten av de aktiva är friidrottare på elitnivå omfattas inte av restriktioner för träning. Träningen för dessa grupper kan ske inomhus och bör då planeras på ett sådant sätt att fler än sex personer/grupp inte samlas samtidigt. För att betraktas som elitfriidrottare ska man uppfylla de kriterier som gäller för ansökan till Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitvänligt lärosäte (EVL). Som elitfriidrottare räknas också de friidrottare som deltagit i ungdoms-, junior- eller seniorlandslaget under de senaste två åren. Vi undrar nu:

* Vilka av era aktiva är utifrån dessa kriterier att betrakta som elitfriidrottare?
* Vill ni för dessa aktiva (om det är möjligt) behålla de tider ni tidigare tilldelats?
* Om nej på föregående fråga, vilka tider vill ni plocka bort? (Det är inte i detta skede möjligt att komma med nya önskemål)

2. För övriga aktiva födda 2004 och tidigare ska träning bedrivas individuellt och utomhus i största möjliga mån. Gruppträning utomhus kan bedrivas, men ej i grupper större än 12 personer och företrädesvis med ungdomar och juniorer. Vid särskilda behov eller vid grenspecifik teknikträning kan träning ske inomhus vid utvalda tillfällen. Denna bör då ske individuellt eller i grupper om maximalt sex personer. Vi undrar nu:

* Har ni behov att vid något tillfälle fram till den 19 november om möjligt komma in i Sätrahall med någon/några av era aktiva i denna kategori?
* Om ja, vid hur många tillfällen, med hur många aktiva och vad avser ni att träna?

3. Barn och ungdomar (födda 2005 och senare) kan fortsätta att träna i grupp. Träningsgrupperna bör dock delas upp i mindre grupper för att göra det lättare att hålla avstånd i gruppen och underlätta flöden i samband med träning. Även om träningen i första hand bör bedrivas utomhus kan den även ske inomhus. Vi undrar nu:

* Vill ni om plats kan erbjudas behålla de tider ni tidigare tilldelats?
* Om ja, gör ni några anpassningar av gruppens storlek? På vilket sätt?
* Om nej, vilken/vilka tider vill ni plocka bort?Årets bästa F17 - 03-årgångens okrönta drottning

201128 Katharina Gråman, Tyresö FK, har utsetts till distriktets bästa flicka i F17. Hon har persat rakt igenom och tagit fem USM-guld, något som var möjligt tack vare att sprintgrenarna avgjordes en helg och hoppen en vecka senare. På 100 och 200 m var det tight men segrarna på 100 m häck, längd och tresteg bärgades med marginal. Läs mer »

Information om träning i Sätrahall med anledning av uppdaterade riktlinjer

201126 Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) har presenterat uppdaterade riktlinjer för all friidrottsverksamhet. De kräver en del förändringar i den verksamhet som bedrivs i Sätrahall och vi önskar därför nu få in era önskemål gällande träningsverksamhet för perioden 7 december och framåt (minst till 6 januari). Era önskemål ska mailas till lena.bjork@08fri.se senast måndagen den 30 november. Läs mer »

Nytt datum för vår starterutbildning

201126 08fri.s planerade starterutbildning den 11 - 13 december kan inte genomföras. Detta då Luciaspelen där utbildningens omfattande praktiska moment skulle ha avverkats är inställda på grund av Covid-19. Vi gör istället ett nytt försök den 29 - 31 januari i samband med tävlingen Scandic Indoor Games. Observera att anmälan ska göras senast den 15 januari. Läs mer om utbildningen på följande sida.

Träning i Sätrahall vecka 48

201120 Covid-19 fortsätter som bekant att kraftigt påverka all verksamhet i samhället. Då det ännu inte är klarlagt om detta medför ytterligare restriktioner för friidrottsverksamheten väljer vi att fortsätta tillämpa nuvarande schema och rutiner för Sätrahall även under vecka 48. Läs mer »

Kallelse och handlingar till 08fri.s digitala årsmöte

201118 Som vi tidigare har meddelat kommer 08fri.s årsmöte att genomföras kl. 18.30 onsdagen den 2 december. På grund av rådande omständigheter väljer vi att byta plats, från fysiskt i Sätrahall till digitalt via Teams. Respektive förenings ordförande anmäler vilka ombud som ska delta senast fredagen den 27 november till lena.bjork@08fri.se. Läs mer »

Situationen är allvarlig - viktigt att vi tar ansvar!

201116 Idag lämnade regeringen besked om att antalet personer som kan samlas till allmänna sammankomster kommer att begränsas till åtta personer, med start den 24 november och inledningsvis under fyra veckor framåt. Med anledning av detta uttrycker Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson följande:

- Beskeden är tydliga och situationen måste tas på allvar. Vad de nya reglerna konkret innebär för idrottsverksamheten vet vi ännu inte men det råder ingen tvekan om att vi alla inom friidrotten måste agera ansvarsfullt. Läs mer »

Uppdaterade riktlinjer för träning i Sätrahall

201114 Sedan vi senast (3 november) skrev om Sätrahall här på hemsidan har SFIF gjort några förtydliganden i sina riktlinjer. Dessa har skickats via e-post till kortansvariga och tränare i de föreningar som nyttjar Sätrahall. Förändringarna gäller följande: Läs mer »

Träff med 08fri.s kvinnliga nätverk - "Att göra karriär som funktionär"

201112 08fri. etablerade under 2015 ett kvinnligt nätverk vars främsta syfte är att samla distriktets kvinnliga ledare för att diskutera aktuella frågor, ge stöd och stärka banden över föreningsgränserna. Den 26 november är det dags för 2020 års andra träff. Läs mer »

Frågor till er som bedriver träning i Sätrahall!

201103 Idag presenterade Svenska Friidrottsförbundet uppdaterade rekommendationer med anledning av de skärpta allmänna råd som presenterades under förra veckan. Utgångspunkten är att friidrottsträning, för alla åldrar, i möjligaste mån bör genomföras utomhus. Det finns dock möjlighet till inomhusträning, framförallt för vissa kategorier av aktiva, och 08fri. arbetar nu med att anpassa verksamheten i Sätrahall utifrån dessa rekommendationer. Läs mer »

Träning i Sätrahall

201030 Under gårdagen presenterades skärpta allmänna råd med anledning av hur Coronasituationen utvecklar sig i bland annat Stockholmsområdet. Detta får stor påverkan på hur friidrottsverksamheten, inte minst i Sätrahall, kan/bör bedrivas. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: