Svealandsmästerskapen 14 - 15 mars är inställda


200312 Igår meddelade arrangören Gefle IF att Svealandsmästerskapen den 14 – 15 mars ställs in med anledning av regeringens beslut om att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte är tillåtna.

Så fort beskedet kom påbörjade 08fri. arbetet med att hantera avbokningar. Det är i nuläget oklart vilka kostnader som kommer att kvarstå och hur dessa behöver fördelas. Vi återkommer så fort vi har mer information.

Vi vet att Svealandsmästerskapen är årets friidrottshöjdpunkt för många av distriktets 13 – 14-åringar och att besvikelsen därför nu är stor hos många. Se till att prata med era ungdomar om detta och hjälp dem att hitta nya motiverande mål. Kanske kan 08fri.s sommarläger 15 – 17 juni vara något att se framemot? 12 – 13 september är det dags för Svealandsmästerskapen utomhus i Kristinehamn och dessförinnan genomförs många roliga tävlingar såväl i som utanför Stockholmsområdet.

Har ni några funderingar kring ovanstående vänder ni er till 08fri.s verksamhetschef Lena Björk, 08-615 68 35 eller till ungdomssamordnare Michael Pettersson, 070-811 29 47.Tyck till om Svensk Friidrotts nya strategi

201027 Arbetet med en ny strategi för den svenska friidrottsrörelsen inleddes under hösten 2018 och de första riktningarna presenterades i en förstudie i samband med Förbundsårsmötet 2019. Sedan dess har arbetet gått vidare och under hösten 2020 sker ett aktivt arbete med att förankra och förfina innehållet i strategin så att den på bästa möjliga sätt svarar upp mot den vardag rörelsen befinner sig i. Beslut om strategin kommer att fattas vid Förbundsårsmötet 2021. Vill du veta mer om arbetet och också bidra med dina egna tankar rekommenderar vi ett besök på Svenska Friidrottsförbundets särskilda sida om "Strategi 2025".

RF-SISU Stockholm erbjuder ett rikt utbildningsutbud

201027 Under hösten erbjuder RF-SISU Stockholm många spännande utbildningar och föreläsningar som till exempel: Att leda lärande samtal, Inspirationsföreläsning med Jim Thuresson, Strategisk styrelseutbildning, Idrottspsykologi och Nyckeln till framgångsrik talangutveckling. Ni hittar mer information om alla utbildningar på RF-SISU Stockholms hemsida.

Motioner till 08fri.s årsmöte + förslag på kandidater till distriktsstyrelsen

201026 Vi påminner om att motioner till 08fri.s årsmöte den 2 december ska vara 08fri.s kansli tillhanda senast den 31 oktober. Senast samma dag ska också förslag på kandidater till ordförande och ledamöter i distriktsstyrelsen vara valberedningen tillhanda. Förslagen sänds till valberedningens ordförande Helene Bourdin och ska innehålla uppgift om kandidatens namn, telefon och e-post, kort bakgrundsinformation och motivering om varför personen bör ingå i distriktsstyrelsen.

Kallelsen till 08fri.s årsmöte den 2 december hittar ni här.

Vinterns inomhustävlingar finns nu i vår kalender

201023 De tävlingar som beviljats sanktion för inomhussäsongen 2020/21 finns nu presenterade i vår tävlingskalender. Än så länge saknas fullständiga inbjudningar. Det beror på att föreningarna nu ser över vilka anpassningar som behöver göras utifrån rådande situation med Covid-19. Detta sker med stöd av de anvisningar som Svenska Friidrottsförbundet tagit fram.

Ansök om sanktion för sommarens tävlingar

201023 Senast den 31 oktober ska sanktionsansökningar gällande utomhussäsongen 2021 vara inskickade. Detta sker genom tävlingssystemet FRIDA. Läs mer på Svenska Friidrottsförbundets hemsida. Vid planering av era tävlingar kan det vara bra att ha koll på det centrala programmet, det hittar ni mer information om här. För att få till ett så bra tävlingsprogram som möjligt på arena i distriktet inbjuds de föreningar som ansöker om sanktion till ett sedvanligt kalendermöte. Det kommer i år att arrangeras måndagen den 16 november kl. 18.30 via Teams. I samband med detta möte kommer vi också att se över eventuellt behov av samverkan under inomhussäsongen 2020/21 för att få till ett bra utbud för de aktiva.

Tränarclinic - Styrketräning för unga friidrottare

201021 Tisdagen den 3 november arrangerar 08fri. en clinic för dig som tränar aktiva i åldern 12 - 16 år. Vi gästas då av välmeriterade Leif Larsson, som såväl teoretiskt som praktiskt kommer att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när det gäller styrketräning för unga friidrottare. Mer information finns i inbjudan, som du hittar här. Observera att anmälan ska göras senast onsdagen den 28 oktober.

Kompletterande information om träning i Sätrahall

201021 Från och med måndagen den 26 oktober sker träning i Sätrahall utifrån ett fastställt schema. Det är utskickat via e-post till berörda föreningar och tränare. Med anledning av rådande situation med Covid-19 har vi tidigare förmedlat att det är viktigt att tänka på följande: Läs mer »

Sätrahall har öppnat upp för inomhussäsongen

201006 Igår, måndagen den 5 oktober, öppnade Sätrahall upp inför höstsäsongen. Fram till den 19 oktober kan man träna på gällande öppettider för det kort man beställt, det går även bra att lösa engångsbiljett eller köpa klippkort. Det är viktigt att vara medveten om att vi vid behov kommer att stänga insläppet för att kunna säkerställa att de som tränar i hallen kan hålla tillräcklig distans till varandra. Detta på grund av rådande situation med Covid-19, där smittspridningen i Stockholm för närvarande ökar igen. Läs mer »

Höstens funktionärsutbildningar

201001 Nu finns fullständiga inbjudningar publicerade även till höstens funktionärsutbildningar. Den 15 november erbjuder vi en distriktsdomarutbildning och den 11 - 13 december är det starterutbildning. Den ska genomföras i samband med Luciaspelen, förändringar kan bli aktuella om tävlingen på grund av rådande omständigheter med Covid-19 inte kan genomföras som planerat. Mer information om våra funktionärsutbildningar finns här.

Kallelse till 08fri.s årsmöte

200930 08fri.s årsmöte för verksamhetsåret 2019/20 genomförs onsdagen den 2 december med start kl. 18.30. För närvarande planerar vi för att genomföra mötet i Sätrahall, men beroende av hur situationen med Covid-19 utvecklar sig kan alternativa mötesformer bli aktuella. Läs mer »


Nästa sida »

STARTSIDASAMARBETSPARTNERSring 08-517 346 13
eller maila meeting.kungenskurva@scandichotels.com


STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: