ANSÖKAN VERKSAMHETSBIDRAG

STARTA-UPP-STÖD Vill din klubb starta en veteranfriidrottsgrupp med extra fokus på 65-åringar och äldre? Då kan 08fri.s nystartade Masterprojekt erbjuda ett ekonomiskt starta-upp-stöd på 6000 kr per grupp.

Alla 08fri.klubbar är välkomna att skicka in en ansökan med förslag på upplägg. Vi vill ha ansökan på ett särskilt utarbetat formulär som rekvireras via mail till Mattias Sunneborn.

Starta-upp-stödet går att söka omgående och gäller för år 2019. En klubb kan söka bidrag för flera veterangrupper.

ÅTERRAPPORTERING
För att få ekonomiskt stöd krävs att klubben/veteranansvarig åtar sig att vid årets slut återrapportera genomförda aktivitetstillfällen till 08fri.Masters projektledning. Detta sker via en särskild blankett som beställs från Mattias.

Första redovisningen ska vara inlämnad till 08fri.Masters senast den 31 december 2019.

FORTSATT STÖD 2020
För år 2020 kan nytt verksamhetsstöd erhållas. Hur stort det ekonomiska stödet blir beror på hur omfattande verksamheten är (antal deltagare, träningstillfällen samt deltagare som är 65+).
För att bli aktuell för fortsatt verksamhetsstöd krävs även en korrekt redovisning av genomförd verksamhet år 2019.

Välkommen med din ansökan
08fri.Masters projektledning
Jenny Åkervall, 070-690 42 79
Mattias Sunneborn

Klicka här för att läsa mer om vårt nystartade 08fri.Mastersprojekt.

SAMARBETSPARTNERS

             

STOCKHOLM FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 30 • E-POST: