Anmälan till utbildning

Kurs: *
Efternamn: *
Förnamn: *
Personnummer: *
(12 siffror)
Klubb: *
E-post: *
Mobilnummer: *
Specialkost / allergier: *
Ingen
Glutenintolerant
Laktosintolerant
Nötallergi
Vegetarian
Annat:
Kommentar:
Visa inte mitt namn på hemsidan.

Obs, utbildningen faktureras till respektive klubb i efterhand.
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: